Bemiddeling

"Conflict cannot survive without your participation." Wayne Dyer

Echtscheidingsbemiddeling

Wanneer partners uit elkaar gaan dienen heel wat zaken geregeld te worden.
De bemiddelaar helpt als neutrale derde de betrokken partijen om tot overeenstemming te
komen over diverse aspecten van hun (echt)scheiding, zoals de verdeling van hun vermogen en
afspraken omtrent de kinderen (ouderlijk gezag, verbijf en kostenregeling).
De bemiddelaar faciliteert open communicatie en helpt ouders bij het vinden van gezamenlijke
oplossingen die in het belang zijn van de kinderen.
Indien de bemiddeling resulteert in een overeenkomst op papier kan die ter homologatie
voorgelegd worden aan de rechtbank.
De kostprijs voor de opmaak van een bemiddelingsakkoord in het kader van een EOT
(Echtscheiding Onderlinge Toestemming) of bemiddelingsakkoord wordt overlopen in een
eerste gesprek.

Ouderschapsbemiddeling

Veranderende situaties kunnen ervoor zorgen dat bepaalde afspraken in een
ouderschapsoverenkomst niet meer werken, mogelijks verloopt de communicatie met de
ex-partner minder vlot, ontstaan er conflicten. De bemiddelaar bekijkt met de ouders wat welk
werkt voor hen en welke dienen aangepast te worden op basis van nieuwe informatie. Ouders
leren opnieuw communiceren en respectvol omgaan met elkaar.

Familiale bemiddeling

Soms ontstaan conflicten in families, zoals tussen broers en zussen, ouders en kinderen, …
over kwesties als erfenis, bezoekrecht, zorgvolmacht, financiële beslissingen, …
De bemiddelaar kan helpen bij het vinden van gezamenlijke oplossingen, met als doel het
herstellen van relaties en het verminderen van spanningen binnen de familie. Dit proces
bevordert het nemen van eigen verantwoordelijkheid en biedt een alternatief voor gerechtelijke
procedures.

U kan terecht bij