De eerste gesprekken zijn altijd verkennend. Onze psychologen luisteren naar jouw hulpvraag en maken ruimte voor jouw verhaal en alles daarrond. Bij kinderen en jongeren gebeurt dit samen met de ouders. Daarna verfijnen we de therapeutische doelen en bespreken we een mogelijk behandeltraject. In gezamenlijk overleg kan er dan gekozen worden voor een verdere begeleiding of voor een geschikte doorverwijzing.
Hoe vaak en hoe lang de therapie duurt is afhankelijk van de nood en de hulpvraag.

De frequentie van de therapie is afhankelijk van de nood en de hulpvraag.

Moeder en kind

Kinderen en jongeren

Jongvolwassenen en volwassenen

Ouderen

Koppels

Groepen voor volwassenen

Moedergroep