Moeder en kind

Voor vrouwen die het, tijdens de zwangerschap en de periode na de bevalling, emotioneel zwaar hebben, bieden we een gespecialiseerde en therapeutische begeleiding aan. Die richt zich zowel op de beleving van de mama als op de band tussen mama en baby.
Psychische problemen tijdens deze specifieke periode vinden vaak hun oorsprong in het complexe samenspel van psychische kwetsbaarheden en stressfactoren, die zowel van psychologische als van sociale aard kunnen zijn. Binnen deze begeleiding kiezen we voor een dubbele focus. Enerzijds richten we ons op de specifieke noden van de moeder waarbij we trachten emotioneel onevenwicht te herstellen. Anderzijds focussen we op de hechtingsrelatie tussen moeder en kind. In dit proces vinden we zowel de betrokkenheid van de partner als de context noodzakelijk.

"Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt." Jeroen Brouwers

Binnen deze begeleidingsvorm werken we met twee psychotherapeuten. Eén therapeute focust zich op de specifieke begeleidingsnoden van de moeder. De andere therapeute richt zich op de interactie en afstemming tussen moeder en kind. Wij werken samen met de Moeder-Baby eenheid van Karus, en andere diensten die betrokken zijn op moeder en kind. Ook de huisarts kan hier een centrale rol in opnemen.

U kan terecht bij

Annemarie Makay

annemarie@binnenruimte.be

Meer informatie