Psychotherapie

De therapeutische relatie krijgt in de therapie een centrale plaats. Het is de plek waarin de cliënt als persoon kan herstellen en helen. Daarom wordt er ook naar gestreefd dat het therapeutisch contact betrouwbaar, ondersteunend, voedend en inspirerend kan zijn. De therapie stemt zich af op de “taal” van de cliënt en benadert de intieme verhalen met grote zorgvuldigheid en respect. Op deze manier kan er ruimte ontstaan tot onderzoek van gedachten, gevoelens en gedragingen. Wat er hier-en-nu ervaren wordt is een belangrijk kenmerk van de therapie.

Groepspraktijk Binnenruimte, therapie en ontwikkeling

"Op een beweeglijk standpunt sta je het sterkst". Jules Deelder

Wat is

Psychotherapie

Wanneer je vastloopt op bepaalde dingen, is het belangrijk om gedachten en gevoelens op een juiste afstand te kunnen plaatsen. Voor sommigen zijn de gebeurtenissen of emoties te overspoelend, waardoor er meer afstand nodig is om er niet (meer) mee samen te vallen. Anderen gaan moeilijkheden vermijden door de afstand tot gebeurtenissen of emoties zo groot mogelijk te houden. Ook zij vinden geen manier om meer controle te krijgen op wat ze zo angstvallig uit de weg gaan. We zoeken samen naar een juiste verhouding, zodat je het gevoel krijgt dat alles terug kan stromen en je meer ten volle jezelf kunt zijn te midden van de gebeurtenissen en uitdagingen van jouw leven.

Bij het werken met jongeren, worden deze theoretische uitgangspunten in de praktijk omgezet door met een open blik echt te luisteren naar het verhaal van de jongere en ons te verbinden met zijn/haar/hun leefwereld met behulp van creatieve werkvormen (als tekenen, rollenspel). Vanuit dit contact kunnen jongeren relevante thema's, gevoelens of frustraties uiten. Creatieve uitingsvormen biedt hen een forum om te oefenen met nieuwe manieren om contact aan te gaan, of om te leren omgaan met gedachten, ervaringen en gevoelens. Dit gebeurt steeds binnen de veilige context van de therapeutische relatie. Het proces van betekenis geven aan wat de jongere toont, gebeurt, indien aangewezen, in nauw overleg met de ouders. Zo proberen we opnieuw een positieve gezinsdynamiek te installeren.

Ons aanbod vertrekt vanuit de basishoudingen van de cliëntgerichte psychotherapie en wordt aangevuld met methodieken van de Emotion-Focused Therapy en Focusing-Oriented Therapy. Emotion-Focused Therapy (EFT) is een nieuwe evidence-based psychotherapeutische benadering en integreert de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie, de gestalttherapie en de existentiële psychotherapie. Ze vindt onder meer haar theoretische basis in de nieuwe emotietheorieën. EFT is ook erkend door de American Psychological Association als evidence-based voor depressie. Daarnaast wordt deze richting als veelbelovend gezien voor tal van andere problemen.

Contacteer ons voor meer informatie