Binnenruimte is een groepspraktijk van verschillende psychologen en therapeuten die op de grote vraag naar kwaliteitsvolle hulpverlening een antwoord wil bieden.

Groepspraktijk Binnenruimte, therapie en ontwikkeling

Visie Binnenruimte

Binnenruimte wil naast individuele-, koppel- en gezinstherapie ook groepstherapie aanbieden, zoals een Moedergroep of groepstherapie in het omgaan met emoties voor volwassenen. We gaan er vanuit dat mensen op diverse manieren geïnspireerd en geprikkeld kunnen worden om in een therapeutisch proces te gaan.

Wij bieden ook de mogelijkheid aan tot echtscheidingsbemiddeling, ouderschapsbemiddeling en familiale bemiddeling bij een ervaren en erkende bemiddelaar.
Samenwerking met andere professionele zorgverleners en diensten zoals huisartsen, ziekenhuizen, vroedvrouwen, voedingsdeskundigen, sportartsen, andere therapeuten, psychologen en psychiaters vinden wij belangrijk. In overleg met de cliënt zoeken we de optimale hulp op het juiste moment en op de juiste plaats.

De cliënt staat centraal en blijft steeds aan het roer staan van het eigen therapeutisch traject. De therapeut tracht de noodzakelijke voorwaarden te creëren waarbinnen dit proces kan gefaciliteerd worden.

Naast ons therapeutisch aanbod zijn we ook inzetbaar voor projecten binnen diensten en
organisaties, teams of op scholen. Voorbeelden hiervan zijn:

- lezingen over bepaalde thema’s
- focusingtrainingen of intervisies voor zorgverleners
- intervisie voor huisartsenpraktijken op locatie
- koppeltrainingen
- workshop ‘omgaan met emoties’ voor leerlingen van de derde graad

Alle medewerkers blijven hun expertise en vaardigheden ontwikkelen door het volgen van opleidingen, lezingen supervisie en intervisie. De kwaliteit wordt ook vooruit gedragen door de nauwe samenwerking tussen de teamleden. Door de kleinschaligheid is er ook ruimte voor overleg, ondersteuning en het blijven voeden van elkaars bevlogenheid en interesse.

Meer over psychotherapie

Meer informatie over psychotherapie