Ouderen

Het aantal ouderen in onze maatschappij neemt snel toe. De beeldvorming over de vergrijzing wordt vaak op een eenzijdige manier weergegeven.
Ouder worden is een continu proces, dat ieder op een andere manier beleeft. In een maatschappij waarin vereenzaming steeds meer op de voorgrond treedt, wordt aandacht voor het psychisch welbevinden belangrijker. Een aantasting daarvan vermindert de levenskwaliteit vaak meer dan een verlies aan lichamelijke gezondheid.
Ouderen kunnen voor dergelijke hulpvragen bij ons terecht. Wij trachten via wetenschappelijk onderbouwde methoden ouderen en hun naasten te begrijpen, moeilijkheden te voorkomen en te behandelen en hun veerkracht te versterken. Op die manier kunnen ook mensen op hoge leeftijd tot hun recht komen.
Onze therapeutische hulpverlening draait rond de vraag hoe ouderen hun leven op eigen wijze opnieuw vorm kunnen geven, rekening houdend met hun kracht en kwetsbaarheid. Hierbij hebben we aandacht voor de eigenheid van elk individu. Naast het behandelen van klachten richten wij ons ook op het verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van leven. Hierbij houden we, binnen ons therapeutisch kader, rekening met de ruimere sociale context en de cultuur van de oudere.
Hulpverlening aan ouderen vraagt niet alleen specifieke kennis en vaardigheden, maar ook een kritische reflectie op de eigen attitude tegenover ouderdom.
Ook de huisarts vinden we een belangrijke samenwerkingspartner tijdens de therapie.

"Het is geen kunst oud te worden, het is een kunst ermee te leven." Johann Wolfgang von Goethe

U kan terecht bij

Hilde Raes

hilde@binnenruimte.be

Meer informatie

Annelore Maes

annelore@binnenruimte.be

Meer informatie