Charlotte Misseeuw

Doelgroep: ouders, koppels, nieuw samengestelde gezinnen, jongeren

Specifiek:
ouderschapsbemiddeling tijdens of na scheiding, (echt)scheidingsbemiddeling, opmaak ouderschapsplan, opmaak EOT, conflictueus ouderschap na scheiding, relationele zorgen

Werkvorm:
gesprekken

Contactgegevens

charlotte@binnenruimte.be
T: +32 485 02 47 05

Ervaring in het CLB
Ervaring in CAW
Ervaring in het Buitengewoon Onderwijs

Bachelor Sociaal Werk
Erkend Bemiddelaar met specialisatie familiale bemiddeling
Ouderschapsbemiddeling
Integratieve koppeltherapie
Rouw en Verlies
Systemisch werken in bemiddeling
Postgraduaat integratieve psychotherapie (2023 - )
Erkend door de federale bemiddelingscommissie: erkenningsnummer 4141

"The good life is a process, not a state of being. It is a direction not a destination." Carl Rogers