Joke De Vreese

Doelgroep: volwassenen

Specifiek:
Omgaan met chronisch ziek zijn, verwerkingsmoeilijkheden (rouw en verlies), zingevingsvragen, burn-out, moeilijkheden in relatie met anderen en/of jezelf, identiteits-, angst-, stemmingsproblemen, psychosomatische klachten, …

Werkvorm: gesprekstherapie in de praktijk, wandelsessies, online videogesprek

Contactgegevens

joke@binnenruimte.be

0485 949 007

10 jaar ervaring als oncopsycholoog in een ziekenhuis
Ervaring met oncogenetische counseling
Ervaring in Centra voor Algemeen Welzijnswerk
Ervaring met beleidswerk en procesbegeleiding
Sinds 2016 ook zelfstandig psychotherapeut

Lic. Klinische Psychologie
Emotion-Focused Therapy
Existentiële psychotherapie (module 1)
Focusing (niveau 1 en 2)
Lid van de BFP en VVKP
Lid van de VVCEPC
Lid van Psychologenkring Brugge
Aangesloten bij de Psychologencommissie
Erkenningsnummer: 822112804

"De merkwaardige paradox is dat wanneer ik mijzelf accepteer zoals ik ben,
dan kan ik veranderen." - Carl Rogers