Groepen

Voor sommige mensen kan het helend, bevrijdend, geruststellend of deugddoend zijn om hun ervaringen, gedachten en gevoelens niet enkel met een therapeut, maar ook met een kleine groep te kunnen delen. Het kan een krachtige ervaring zijn. Soms kan het goed zijn te merken dat er binnen de groep herkenning is, en dat we niet alleen zijn met wat we ervaren. Of soms is de ervaring van anderen net verschillend en kan ze een nieuw licht werpen op dingen. Iemand kan iets vertellen waardoor iets uit ons eigen leven helderder wordt. Het delen en luisteren in groep kan het gevoel van verbinding met onszelf en met anderen versterken. Er kan gesproken worden over dingen die in het dagelijks leven soms moeilijker aan bod komen. Er is tijd om te praten en tijd om te luisteren. De therapeut begeleidt en ondersteunt dit proces, en zorgt er mee voor dat de groep een veilige plek is voor iedereen. Alles wat binnen de groep wordt besproken, is vertrouwelijk. Wie deelneemt aan een groep, verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te respecteren. Soms worden er groepen georganiseerd rond een bepaald thema, soms ligt het onderwerp niet vast.

"We zijn allemaal vreemden voor onszelf, en als we al enig besef hebben van wie we zijn, dan is het alleen omdat we leven in de ogen van een ander." Paul Auster

U kan terecht bij

Psychotherapy, Brugge, groepspraktijk

Annemarie Makay

annemarie@binnenruimte.be

Meer informatie

Sarah Janssens

sarah@binnenruimte.be

Meer informatie