Veronique Loeman

Doelgroep: adolescenten (en hun gezin), jongvolwassenen/volwassen (en hun gezin), koppels

Specifiek:
bezorgdheden m.b.t jezelf en je omgeving/relationele moeilijkheden (koppels, gezinnen), depressieve klachten, rouw en verlieservaringen, identiteit, zelfbeeld, etc.

Werkvorm:
individuele gesprekstherapie, relatie- en gezinstherapie, videogesprekken

Contactgegevens

veronique@binnenruimte.be

0497 26 50 53

Werkervaringen binnen een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG, tot heden), Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ).
Stage-ervaringen in een psychiatrische spoeddienst van een algemeen ziekenhuis, Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB)

Bachelor Toegepaste Psychologie (HoWest)
Master Klinische Psychologie (UGent)
Jaaropleiding Systeemtherapeutisch werken met het hechtingsperspectief (VZW Rapunzel)
In opleiding: Postgraduaat in de Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie (KULeuven)

Aangesloten bij de psychologencommissie
Erkenningsnummer: 932123835

"Staying vulnerable is a risk we have to take if we want to experience connection" ~ Brené Brown