Doortje De Paepe

Doelgroep: Jonge kinderen, tieners, adolescenten en hun gezin

Specifiek:
Angst, rouw en verlies, psychosomatische klachten, verbinding met anderen, depressieve kenmerken, hechting, ouder-kind interacties, opvoedingsondersteuning, de hond als co-therapeut

Werkvorm:
Speltherapie met jonge kinderen
Gesprekstherapie met tieners en jongeren en hun gezin

Contactgegevens

doortje@binnenruimte.be

0485 024 347

Naast mijn job als zelfstandig psychotherapeute, ook werkzaam binnen de bijzondere jeugdzorg, meer specifiek binnen de residentiële opvang van kwetsbare jongeren.
Ervaring als contextbegeleiding: werken met gezinnen rond allerhande pedagogische thema’s.
Ervaring binnen de forensische psychotherapie met jongeren.

Lic. pedagogische wetenschappen (optie sociale agogiek)
Postgraduaat cliëntgerichte therapie voor kinderen en jongeren
Thesis: Animal Assisted Psychotherapy (psychotherapie met ondersteuning van dieren)

Lid van de VVCEPC

“What is most personal is most universal.”