Kinderen en jongeren

Soms geven kinderen in woorden aan dat ze het moeilijk hebben. Maar soms uiten ze dit ook zonder veel woorden in moeilijk gedrag of heftige emoties. Dit kan zich afspelen in relaties binnen het gezin, op school of met vriendjes. Soms stellen ouders zich vragen over wat het gedrag, de gevoelens of uitspraken van hun kind betekenen. In een belevingsonderzoek proberen we samen met het kind en de ouders zo goed mogelijk te begrijpen wat er zich in de gedachten van het kind afspeelt, welke gevoelens het heeft en wat er achter zijn of haar handelingen schuilgaat. We gaan op zoek naar de betekenis ervan voor het kind, de ouders, het gezin en de context, en we proberen te achterhalen wat het kind hierbij nodig heeft. Dit doen we in therapie met het kind door te werken met spel, creatief materiaal en gesprekjes. Bij kindertherapie zijn oudergesprekken erg belangrijk. Deze hebben als doel de ouders te steunen en hen te helpen in hun zoektocht om zich zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van het kind. Deze noden kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld de ontwikkeling van het kind, het verwerken van de impact van een gebeurtenis, het leren omgaan met gevoelens, gedachten of moeilijke sociale contacten. Soms kan het belangrijk zijn om ook samen te werken met school of CLB. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de ouders en het kind.

"Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen."
Jacques Yves Cousteau

Voor kinderen

Soms loopt het wel eens moeilijk. Soms is het érg lastig, veel te lastig, of blijft het toch wel lang duren. Het kan zijn dat je je heel boos, bang, of verdrietig voelt over iets. Of dat je dingen denkt of voelt en je weet niet hoe je ermee om moet gaan. Misschien is er iets gebeurd waarbij je je niet goed voelt, en waar je veel moet aan denken. Het kan ook dat je je niet goed voelt in je vel en je niet weet hoe het komt. Of is er nog iets anders dat moeilijk is. Dan kan je naar een kindertherapeut gaan. Dat is iemand met wie kinderen kunnen praten, spelen, tekenen, knutselen. Die therapeut probeert je dan goed te begrijpen. Ze praat ook met je ouders en samen gaan we op zoek naar wat je nodig hebt om je terug beter, of sterker, of rustiger te voelen. Er zijn veel kinderen en jongeren die naar de kindertherapeut gaan. De eerste keer kan het wat spannend zijn, omdat je elkaar nog niet kent. Daarom mogen je ouders ook meekomen. Zo valt het wel goed mee en kunnen we elkaar leren kennen.

Voor jongeren

Jongeren en hun gezin kunnen bij ons aankloppen voor gesprekstherapie. We gaan dan naast de jongere staan en proberen te zien wat hij of zij ziet, te voelen wat hij of zij voelt. Op die manier proberen we de sterktes van de jongere en zijn of haar gezin te gebruiken om wat moeilijk loopt opnieuw in beweging te krijgen. We proberen hierbij dicht bij de vragen van de jongere te blijven. Welke plaats het gezin van de jongere inneemt in de psychotherapie, klaren we samen uit in het opstartgesprek. Als de jongere dit wenst, kan ook de school betrokken worden. Van zodra je 18 bent, kan je ook zelfstandig (zonder je ouders) bij ons aankloppen.

U kan terecht bij